Priser

Priser
Oslo Syd Hudlegeklinikk har avtale med Helse Sør-Øst og følger gjeldende satser for priser hos spesialist.

Egenandel for konsultasjon hos spesialist er p.t. 375,-.
Pasienter med frikort og barn under 16 år betaler ingen egenandel for konsultasjonen, men vær oppmerksom på at det kan tilkomme kostnader for prosedyrer/behandling, materiell, div. prøver, attest/henvisnning etc. som må betales.

Avbestilling/ ikke oppmøte til time
Hvis pasienten ikke møter til avtalt time, eller avbestiller timen mindre enn 24 timer i forveien, faktureres pasienten for dette. Dette beløpet inngår ikke i frikortgrunnlaget og må også betales uansett om man har frikort eller av annen grunn er fritatt egenandel.